Dobro-> Podaj Dalej! Egipt 2017

Kampania się zakończyła

23%

postęp

2320

z 10000 PLN
do końca (13-05-2017 g. 23:59)

zbiórka ciągła
Celem akcji jest zebranie 10 tys. złotych na realizację dwuletniego projektu, którego częścią jest praca z dziećmi w jednej z najuboższych dzielnic Kairu.
"Bądź zmianą, którą prag­niesz uj­rzeć w świecie" Mahatma Gandhi

Jesteśmy grupą 15 młodych osób w wieku od 22-33 lat. Na co dzień należymy do Duszpasterstwa Akademickiego Winnica w Gdańsku. Wierzymy w Boga, który kocha niezależnie jaki kto ma kolor skóry, czy też w jakim wychował się domu.

project-bce4c98c-48c0-4394-96cc-705301eaa1ef1486024999-content-0x0.jpgDobro -> Podaj Dalej! to trzecia edycja projektu realizowanego przez członków naszego duszpasterstwa we współpracy z Jezuickim Centrum Społecznym w Akcji. 

Projekt jest dwuletnim programem wolontariackim, który składa się z trzech części: PRZYGOTUJ, DZIAŁAJ, PODAJ DALEJ.

PRZYGOTUJ

Praktyka pokazuje, że bez dobrego przygotowania nie ma dobrego działania. Dlatego pierwszy rok naszego projektu to dobre poznanie środowiska, do którego udamy się w czasie lata 2017. Przygotowujemy zajęcia, które przeprowadzimy z dziećmi, animacje, doszkalamy się w języku angielskim. Poza tym staramy się angażować aktywnie w pomoc drugiemu człowiekowi w środowisku lokalnym. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą, starszymi i chorymi.
Jest to etap złożony z szeregu przygotowań zarówno pod względem materialnym, kulturowym, jak również merytorycznym. W trakcie jego trwania rozwijamy kompetencje społeczne oraz zdobywamy cenne doświadczenie, które wykorzystujemy w kolejnym centralnym etapie projektu.

project-bce4c98c-48c0-4394-96cc-705301eaa1ef1485989405-content-0x0.jpg

DZIAŁAJ

Drugi etap projektu to czas wolontariatu misyjnego spędzony już poza granicami kraju. Za sobą mamy już dwa takie wyjazdy - wolontariat w Kazachstanie oraz w południowej Syberii. W sierpniu bieżącego roku planujemy wyruszyć do KAIRU. 

W Egipcie spędzimy trzy tygodnie, w trakcie których pragniemy pomnażać dobro ! Miejscem docelowym naszego wolontariatu jest Jezuickie Centrum Edukacyjne w dzielnicy El-Matariya w Kairze

Nasze zadania w Egipcie to praca z dziećmi, w jednej z najuboższych dzielnic miasta, które pochodzą z rodzin chrześcijańskich oraz muzułmańskich. Chcemy zawieźć tamtejszym dzieciom przede wszystkim edukację, do której w realiach, w jakich żyją nie mają dostępu. Ponad 20% mieszkańców żyje w skrajnej biedzie, stąd też pojęcie edukacji jest tam paradoksem odbiegającym do codzienności. Analfabetyzm spotykany jest w Egipcie na każdym kroku i wynosi ok. 28% ogólnej liczby ludności. Trudno wyobrazić sobie, że w XXI wieku około 40% kobiet i 18% mężczyzn nie potrafi tam czytać i pisać. Poza Koranem oraz dostępną prasą lokalną Egipcjanie praktycznie nie sięgają po książki. Dzieci nie mają zabawek, a co dopiero podręczników z obrazkami i prostym tekstem. Z uwagi na skrajne ubóstwo wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły, ponieważ musi pracować. Edukacja to luksus na jaki w tamtejszej dzielnicy mogą pozwolić sobie nieliczni. 

W trakcie naszego wolontariatu chcemy zorganizować kurs języka angielskiego dla podopiecznych Jezuickiego Centrum Edukacyjnego połączony z opieką nad najmłodszymi dziećmi oraz animacją czasu wolnego. 
Planujemy również pomoc w pracach remontowych w tamtejszej świetlicy. Wymaga ona remontu kuchni, w której dzieci na co dzień mają szansę zjeść ciepły posiłek. 
Zależy nam również na zbudowaniu mostów między żyjącymi od wieków na tej samej ziemi chrześcijanami oraz muzułmanami. Chcemy pomnażać dobro, nieść pokój, dawać nadzieję oraz zmieniać myślenie tamtejszych młodych ludzi związane z uprzedzeniami religijnymi, które wpajane są im od najmłodszych lat.

Jak chcemy budować mosty? Będziemy stwarzać możliwości spotkania dla ludzi różnych religii - chrześcijan i muzułmanów. Wobec biedy jesteśmy wszyscy równi - każdy potrzebuje edukacji, czy to chrześcijanin czy muzułmanin. Dając im możliwości tworzenia relacji chcemy budować porozumienie mocniejsze niż najbardziej wysokie mury wznoszone przez ludzi.

project-bce4c98c-48c0-4394-96cc-705301eaa1ef1486024870-content-0x0.jpg

PODAJ DALEJ
Po powrocie chcemy kontynuować misję szerzenia dobra wykorzystując zdobyte w trakcie wyjazdu doświadczenie, realizując założenia rocznego wolontariatu dopasowanego do bieżących potrzeb społeczności lokalnej.
Chcemy być pro-aktywni, czyli być aktywnymi członkami społeczeństwa. Chcemy uczyć się służyć, także poprzez rozwój osobisty. Do działania prowadzą nas refleksje, których owocami są lepsze poznanie świata, a także nas samych. Wolontariat misyjny pomaga dostrzegać na co dzień potrzeby drugiego człowieka. Wierzymy, że dobro przekazywane dalej powraca ze zdwojoną siłą!
Zależy nam na tym, żeby zmieniać otaczający nas świat, dlatego też pragniemy sami stawać się częścią tych małych zmian.

Potrzebujemy pieniędzy na przygotowanie wyjazdu - zakup materiałów edukacyjnych, artykułów papierniczych oraz zabawek dla dzieci, a także na pobyt w Kairze.  Jeśli uda nam się zebrać wyższą kwotę przekażemy ją tamtejszej świetlicy Ojców Jezuitów, głównie na ufundowanie podopiecznym Centrum obiadów. Dla sporej części dzieci ciepły posiłek zjedzony w świetlicy to jedyna taka możliwość.

Z pomocą Polak Pomaga chcielibyśmy zebrać kwotę 10 000 zł.

Projekt jest skierowany do osób chcących wraz z nami nieść Dobro Dalej oraz do tych, którym zależy na burzeniu murów, tak łatwo stawianych w dzisiejszych czasach w odniesieniu do odmiennej kultury i religii. Wierzymy, że wspólnie możemy zanieść dobro dalej !

project-bce4c98c-48c0-4394-96cc-705301eaa1ef1485990337-content-0x0.jpg