Dni Radości w Bielsku-Białej

Kampania się zakończyła

19%

postęp

1530

z 8000 PLN
do końca (21-12-2018 g. 12:58)

zbiórka ciągła
Inicjatywa Obywatelska Witaj zaprasza do Bielska-Białej Dzieci z Dworca Brześć. Chcemy dać Dzieciom te kilka dni radości w ich trudnej sytuacji!

Dni Radości w Bielsku-Białej dla Dzieci z Dworca Brześć

Dzieci z Dworca Brześć

Dzieci z dworca Brześć to dzieci z rodzin czeczeńskich, które koczowały lub nadal koczują na dworcu przy polsko-białoruskiej granicy. Strażnicy graniczni odmawiali (niektórym wciąż odmawiają) wejścia do Polski, pomimo tego, że uciekają ze swojego kraju przed represjami i proszą o azyl. Widok dzieci śpiących na twardych dworcowych ławkach, bez swobodnego dostępu do łazienek, do jedzenia, do edukacji, do zabawek poruszył Marinę Hulię – byłą konsultantkę do spraw dzieci cudzoziemskich Ministerstwa Edukacji Narodowej.

We wrześniu 2016 r. Marina Hulia otworzyła szkołę demokratyczną. Na dworcu kolejowym. Jej uczniowie i uczennice to czeczeńskie dzieci, które wraz z rodzicami, najczęściej mamami, tygodniami oczekiwały na możliwość legalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Otwarcie szkoły sprawiło, że smutna, marmurowa przestrzeń zaczęła tętnić życiem. Nowa dyrektorka uczyła języka polskiego, polskich zwyczajów, przekonywała, że Polacy i Polki to ludzie życzliwi. Z czasem Marina Hulia utworzyła dodatkowo szkołę dla czeczeńskich mam, reagując na potrzebę edukacyjnego wsparcia rodziców.

http://www.dziecimariny.pl

Po wielu próbach, często kilkudziesięciu, część rodzin otrzymała pozwolenie na przekroczenie granicy. Teraz znajdują się w różnych ośrodkach dla uchodźców, czekając na przyznanie statusu uchodźcy. Ich marzeniem był przyjazd do Polski, która jest pierwszym bezpiecznym europejskim państwem na ich drodze. Spełnienie marzeń okazuje się jednak często szarym ośrodkiem, w którym całe rodziny oczekują na otrzymanie statusu uchodźcy.

Pokażmy im inną Polskę. Piękną, gościnną, pełną serdecznych ludzi. Zaprośmy czeczeńskie rodziny na Dni Radości w Bielsku-Białej w dniach 27-30 grudnia 2018 r.

https://www.facebook.com/DzieciMariny/

Jak pomóc?

Dni Radości w Bielsku-Białej dla Dzieci z Dworca Brześć organizuje Inicjatywa Obywatelska WITAJ. Swoją pomoc zaoferowało już wiele osób, instytucji, wspólnot i firm. Chcemy zadbać o to, aby dzieci wyrwały się ze smutnej przestrzeni ośrodka dla uchodźców. Przygotowujemy dla nich program, w którym znajdą się zabawy ruchowe, wycieczka górska, warsztaty plastyczne i teatralne, a przede wszystkim czas na poznawanie się i budowanie relacji.Na co zbieramy?

Zebrane pieniądze są nam potrzebne na opłacenie pobytu 56 osób w Bielsku-Białej (nocleg i wyżywienie). Jeżeli uda nam się uzbierać więcej, niż zakładane 8000 złotych, dodatkowe środki przeznaczymy na materiały plastyczne i wyprawki szkolne dla dzieci.

Chcesz działać razem z nami?

Zapraszamy do kontaktu!

https://www.facebook.com/inicjatywawitaj/

inicjatywawitaj@gmail.com

Organizatorzy

Inicjatywa Obywatelska WITAJ powstała z odruchu solidarności grupy znajomych w Bielsku-Białej z ofiarami wojny domowej w Syrii pod koniec października 2016 r.

Istotnym elementem akcji było poruszenie kwestii kryzysu postaw humanitarnych wobec współczesnych migrantów, w tym przełamywanie propagowanego w mediach i Internecie fałszywego obrazu uchodźców i uchodźczyń. Realizując lokalne akcje charytatywne, edukacyjne i informacyjne, tworzymy lokalną sieć ludzi działających na rzecz integracji cudzoziemców i otwartości Bielska-Białej. Bardzo istotną rolę gra tu współpraca z lokalnymi liderami i liderkami jak np. pani Grażyna Staniszewska czy Ula Worobec, dzięki czemu wspieramy wydarzenia polsko-ukraińskie.Bierzemy też udział w akcjach międzynarodowych (np. Civil March for Aleppo), ogólnopolskich (np. Dzień Solidarności z Uchodźcami).

Współpracujemy z dziennikarzami/-rkami, urzędnikami/-czkami, naukowcami/-czyniami, aktywistami/-kami, nauczycielami/-kami, instytucjami, wspólnotami religijnymi, organizacjami, klubami oraz kawiarniami. 

Publikacja naukowa na nasz temat:

Dr Rafał Cekiera (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - Od emocjonalnej reakcji do motorów społecznej zmiany – instytucjonalizacja ruchu społecznego na przykładzie Inicjatywy Witaj w Bielsku-Białej