Bezpieczny Kazbek

Kampania się zakończyła

0%

postęp

435

z 60000 PLN
do końca (12-12-2019 g. 07:54)

zbiórka ciągła
Bezpieczny Kazbek jest projektem prewencyjno-ratowniczym polegającym na utrzymaniu sezonowej bazy polskich ratowników w masywie Kazbek, Kaukaz (Gruzja)

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i wspinaczy odwiedzających szczyt Kazbek oraz znajdujących się w górach na terytorium Gruzji ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Polski.

BAZA RATOWNICZA NA 3653 m n.p.m.

Realizacja celu odbywa się poprzez sezonowy (czerwiec–wrzesień) dyżur zespołu polskich ratowników górskich i medycznych w bazie Meteo (Bethlemi Hut) na wysokości 3650 m n.p.m. Zadaniem Zespołu Ratowniczego jest prowadzenie akcji prewencyjnej i profilaktycznej, informowanie o zagrożeniach, udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz utrzymanie gotowości do przeprowadzenia operacji poszukiwawczo–ratowniczych na terytorium Gruzji. W trakcie utrzymywania dyżuru w bazie przebywa do 5 ratowników.

Baza wyposażona jest w polowe ambulatorium, które obsługiwane jest przez doświadczonego ratownika medycznego lub pielęgniarza. Na potrzeby Zespołu Ratowniczego powstał system łączności oparty o przemiennik, radiotelefony ręczne (pozwalające na dokładną lokalizację) oraz bazowe. Ponadto Zespół wyposażony jest w nowoczesny sprzęt nawigacyjny, ratowniczy, medyczny i socjalno-bytowy.

JAK BYŁO W ZESZŁYM SEZONIE?

Podczas dyżuru w sezonie letnim 2017 udzieliliśmy ponad 100 świadczeń zdrowotnych w oparciu o nasze ambulatorium, przeprowadziliśmy ponad 20 interwencji terenowych oraz kilkanaście ewakuacji medycznych (śmigłowcem lub konno). Przeprowadziliśmy setki rozmów prewencyjnych i profilaktycznych z turystami z całego Świata.

FUNDACJA MEDYK RESCUE TEAM - KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy zespołem ekspertów reprezentujących wiele dziedzin związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem. Celem powołania fundacji jest prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, minimalizacji zagrożeń oraz realizacje misji o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym w rejonach trudnodostępnych i niebezpiecznych. Nasi ratownicy to medycy z olbrzymim doświadczeniem w działaniach ratowniczych, instruktorzy i pasjonaci.

WSPIERAJĄ NAS

Projekt realizowany jest przy współpracy i wsparciu ze strony ambasady RP w Tbilisi oraz lokalnych struktur ratowniczych w rejonie Stepancminda. Część sprzętu ratowniczego, łączności i wyposażenia bazy udało się zakupić dzięki wsparciu z funduszu prewencyjnego PZU w 2016 roku. Nasza inicjatywa uzyskała patronat Polskiego Związku Alpinizmu oraz wsparcie ze strony Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. Wspierają nas, także marki: AURA by Yeti – dostarcza odzież i śpiwory puchowe, MARABUT – namioty, HYTERA – łączność, GOAL ZERO – zasilanie i systemy solarne.

Na chwilę obecną nie mamy partnera strategicznego projektu, ani żadnego znaczącego sponsora, a projekt ma charakter wolontariatu. Uczestnicy projektu (ratownicy) pokrywają koszt transferu do bazy ze środków własnych.

Naszym celem w tym roku jest zebranie pieniędzy, które pozwolą na pokrycie kosztów transferów ratowników i transportu sprzętu do bazy. Zależy nam bardzo, żeby ratownicy nie musieli dopłacać do uczestnictwa w projekcie. W trakcie całego sezonu przez nasz projekt przewinie się około 30 ratowników. Koszt przerzutu każdego z Nich oscyluje w okolicach 2000 złotych.

Więcej informacji o projekcie: Bezpieczny Kazbek