Bezpieczny Kazbek

Kampania się zakończyła

0%

postęp

370

z 60000 PLN
do końca (21-02-2019 g. 07:08)

zbiórka ciągła
Bezpieczny Kazbek jest projektem prewencyjno-ratowniczym polegającym na utrzymaniu sezonowej bazy polskich ratowników w masywie Kazbek, Kaukaz (Gruzja)
malgorzata_purol

21 October 2018

W podziękowaniu za pyszną herbatę i miłe towarzysto oraz wsparcie dobrym słowem ;)