Bezpieczny Kazbek

Kampania się zakończyła

0%

postęp

435

z 60000 PLN
do końca (18-07-2019 g. 01:06)

zbiórka ciągła
Bezpieczny Kazbek jest projektem prewencyjno-ratowniczym polegającym na utrzymaniu sezonowej bazy polskich ratowników w masywie Kazbek, Kaukaz (Gruzja)
malgorzata_purol

21 October 2018

W podziękowaniu za pyszną herbatę i miłe towarzysto oraz wsparcie dobrym słowem ;)