Bezpieczny Kazbek

Kampania się zakończyła

0%

postęp

370

z 60000 PLN
do końca (21-02-2019 g. 07:17)

zbiórka ciągła
Bezpieczny Kazbek jest projektem prewencyjno-ratowniczym polegającym na utrzymaniu sezonowej bazy polskich ratowników w masywie Kazbek, Kaukaz (Gruzja)

Brak aktualności