Badanie serka Mozzarella Galbani

Kampania się zakończyła

7%

postęp

175

z 2500 PLN
do końca (24-06-2019 g. 11:42)

zbiórka ciągła
Zbieramy na badanie substancji niepożądanych, takich jak pestycydy, chemia ciężka, antybiotyki w serku mozarella firmy Galbani.

Jaki mamy cel ?

Chcemy przebadać serek - Mozzarella Galbani

Dlaczego akurat ten produkt ?

Produkt został wytypowany do badania przez społeczność podczas głosowania spośród innych produktów spożywczych na naszym profilu FB zobacz szczegóły>>


project-dd0e5e9a-d63e-4551-a2dc-2b960464cdc41489494179-content-0x0.jpg

Co chcemy badać ?

1) pozostałości pestycydów

2) obecność metali ciężkich (kadm, ołów)

3) pozostałości leków weterynaryjnych (antybiotyków)

4) pozostałości fenikoli

5) obecność metali ciężkich (rtęć, arsen)

6) obecność aflatoksyn· 

7) obecność bifenyliDlaczego takie badania ?

Zakres badania wskazali członkowie Rady Naukowej Programu na co dzień pracujący w najbardziej renomowanych Instytutach Naukowych w Polsce.

1) PESTYCYDY - coraz powszechniejsze substancje wykorzystywane w rolnictwie. Ich celem jest walka z patogenami lub chwastami. Ich obecność jednak nie jest obojętna dla naszego zdrowia i dla środowiska naturalnego. Niestety, efekty ich działań na nasz organizm widać dopiero po wielu latach. Objawiają się w postaci wielu chorób nazwanych mianem "cywilizacyjnych". ·      

2) METALE CIĘŻKIE - w naukach zbliżonych do biologii i medycyny termin metale ciężkie jest na ogół używany w odniesieniu do pierwiastków używanych w przemyśle i jednocześnie odznaczających się toksycznością dla człowieka lub środowiska. <źródło>. W tym przypadku chcemy sprawdzić zawartość kadmu i ołowiu, oraz rtęci i arsenu..

3) ANTYBIOTYKI - środki lecznicze wykorzystywane również w hodowli zwierząt. Niestety, zarówno w leczeniu ludzi, jak i zwierząt często nadużywane. W hodowli wręcz używane jako środek profilaktyczny podawany zdrowym osobnikom. Do najważniejszych zagrożeń należy możliwość wywoływania reakcji alergicznych w rożnej formie, od wstrząsu anafilaktycznego po atopowe zapalenia skóry. Ryzyko wystąpienia tego rodzaju reakcji nie zależy od dawki. Notowano je w przypadku spożycia żywności zawierającej pozostałości antybiotyków w stężeniach wielokrotnie niższych od przyjętych wartości norm. Przypuszcza się, że część z nich może działać rakotwórczo. <źródło>

4) FENIKOLE - rodzaj antybiotyków opisanych w punkcie 3. Może powodować niedokrwistość. <źródło>
5) METALE CIĘŻKIE - opisane w puncie 2. W tym przypadku chcemy sprawdzić zawartość rtęci i arsenu.

6) AFLATOKSYNY - rodzaj mykotoksyn. Są wytwarzane przez grzyby, które występują na fistaszkach (orzechach ziemnych), zbożu, migdałach w wilgotnych rejonach tropikalnych. W sprzyjających warunkach (wysoka temperatura oraz wilgotność) porastają także inne produkty żywnościowe, np. chleb. Aflatoksyny są mutagenne. Aflatoksyny zostały oficjalnie uznane w Polsce za substancje rakotwórcze w 1996 roku.<źródło>

7) BIFENYLE - rodzaj substancji dodawany do środków owadobójczych, czyli pestycydów. Zobacz opis w punkcie 1. Mogą wywoływać nowotwory, choroby układów immunologicznego i nerwowego, uszkodzenia wątroby, bezpłodność, a także uszkodzenie płodu u kobiet w ciąży. <źródło>

Jaki jest budżet przedsięwzięcia ?

2500 zł - aby w ogóle zacząć działać. Sprawdzimy pestycydy, metale ciężkie (badania 1-2)

4800 zł - zrealizujemy zakres badań (1-3)

6000 zł - zrealizujemy zakres badań (1-4)

6500 zł - zrealizujemy zakres badań (1-5)

7400 zł - zrealizujemy zakres badań (1-6)

8200 zł - zrealizujemy zakres badań (1-7)

To czy osiągniemy powyższe poziomy, zależy od tego czy wśród nas znajdzie się wystarczająca ilość osób zainteresowana konkretnymi wynikami badań dla tego produktu.  

Wyniki badań będą ogólnodostępne. Po zakończonym badaniu publikujemy raport na stronie foodrentgen.szamaj.pl

Potrzebujemy Twojego zaangażowania

project-878a1fc4-e6dd-427b-ba42-faeb937fc7f31489069563-content-0x0.jpg

WIĘCEJ O AKCJI Food Rentgen _____________________________________________________________________________

Dlaczego badamy produkty ?

Tylko 50% dotychczas przebadanych przez nas produktów spełniało normy krajowe. Oznacza to tyle, że statystycznie, co drugi produkt w naszym domu nie spełnia norm przydatności do spożycia dla ludzi. Zastanawia nas i martwi jednocześnie, co trafia na półki sklepowe. Boimy się, że jest o wiele gorzej. Chcemy mieć pewność, że to co kupujemy – nie jest toksyczne. Sami jednak nie damy rady. Potrzebujemy Waszej pomocy. Zróbmy to razem i upewnijmy się co faktycznie mamy na widelcu.    Food Rentgen prześwietla półki sklepowe. Produkt po produkcie. A teraz Ty masz wpływ na to jakie to będą produkty.

project-878a1fc4-e6dd-427b-ba42-faeb937fc7f31489081266-content-0x0.jpg


Food Rentgen to ogólnopolska akcja społeczna. Razem działamy, razem korzystamy z efektów naszej akcji. Produkty do badania może zgłaszać każdy. To społeczność decyduje w jakiej kolejności produkty przechodzą do fazy finansowania - czyli tu gdzie są teraz - na platformie PolakPomaga.pl

Fundusze na badania zbieramy wspólnie. Każda złotówka ma tu znaczenie. Dołóż swoją cegiełkę w zależności od własnych możliwości i uznania. Po zebraniu odpowiedniej sumy - produkt przechodzi do fazy badania. Jedynie zaangażowanie wielu z nas gwarantuje sukces, czyli pokrycie kosztów badania.

Food Rentgen kupuje produkt z półki sklepowej. Przekazuje go do badania, które przeprowadza niezależne laboratorium. W przypadku tego produktu badanie przeprowadza Laboratorium Zakładu Farmakologii i Toksykologii PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PIWET PUŁAWY, a ocenę ryzyka dokonuje Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY.Trwa badanie. W zależności od jego skomplikowania – zajmuje to do kilku tygodni.

Produkt pobierany zostaje dosłownie z półki sklepowej i jest „prześwietlany”. W zależności od stopnia zaangażowania ludzi i ostatecznie uzbieranych środków dla konkretnego produktu badamy: poziom pestycydów i metali ciężkich (badanie podstawowe), występowanie pozostałości farmakologicznych, występowanie alergenów, zgodność składu produktu z opisem na etykietce, GMO lub inne. Każdy produkt, to inna specyfika. Dlatego też dla każdego produktu osobno definiujemy badania do przeprowadzenia.

Wyniki badań będą ogólnodostępne. Po zakończonym badaniu publikujemy raport na stronie http://foodrentgen.szamaj.pl

project-878a1fc4-e6dd-427b-ba42-faeb937fc7f31489080826-content-0x0.jpg

 Kim jesteśmy ? 

obrazek

Poznacie nas. Jesteśmy organizatorami akcji Food Rentgen. Dosłownie i w przenośni poświęciliśmy swoje życie zrównoważonemu życiu i zdrowemu odżywianiu. Z zatłoczonego i betonowego miasta, wraz z dziećmi przenieśliśmy się w zaciszne, zielone Beskidy, gdzie dbamy o to aby rodzina żyła spokojnie, zdrowo i .... smacznie :) Już od wielu lat jesteśmy zaangażowani w przedsięwzięcia ekologiczne i społeczne (m.in. zainicjowaliśmy powstanie Centrum ekoJa oraz współpracowaliśmy z Warszawskim BioBazarem). Wiemy, że to co mamy na widelcu wpływa na nasze życie. Wiemy z doświadczenia. Wiemy również, że nieliczne kontrole nie są w stanie zweryfikować tego co znajduje się ostatecznie na półkach sklepowych. Dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Jesteśmy przekonani, że zmiany są nieodłączną częścią życia. Jesteśmy na nie otwarci. Zawsze zaczynamy od siebie, od własnego podwórka. Jak i tym razem. Ale skala Food Rentgen jest ogromna - to co robimy dotyczy naszego wspólnego, wielkiego podwórka. Dotyczy nas wszystkich - każdej rodziny. Chcemy zmian, ale jesteśmy w stanie wprowadzić je tylko z wspólnie z Wami.

Kto za nami stoi ?

...czyli Rada Naukowa Programu

prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. dr hab. Andrzej Posyniak – Kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny Puławy

prof. dr hab. Jan K. Ludwicki– Zastępca Dyrektora ds. Zdrowia Środowiskowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

dr hab. Paweł Struciński – prof. NIZP-PZH, Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

dr inż. Katarzyna Świąder – Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Artur Miszczak – Kierownik, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

dr Jarosław Markowski – Kierownik, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw -  Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

mgr Wojciech Szapiel – Prezes Zarządu, Fundacja Inventity