100 skoków spadochronowych po 100 wózków

Kampania się zakończyła

5%

postęp

23059

z 450000 PLN
do końca (30-06-2018 g. 23:59)

zbiórka ciągła
PROJEKT 100 to próba wykonania 100 skoków spadochronowych w jeden dzień! Celem jest zebranie miliona złotych na zakup 100 wózków inwalidzkich dla dzieci.


PROJEKT 100 to próba wykonania 100 skoków spadochronowych jednego dnia!  Głównym jego celem jest zebranie miliona złotych na zakup 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla 100 potrzebujących dzieci.

Będę skakał, aby pomóc 100 pokrzywdzonym przez los maluchom, które nigdy nie będą miały szansy na to, aby realizować podobne do naszych pasji. Nie będą jeździć na rowerze, nie będą biegać, nie będą nawet chodzić. Ale dzisiaj my możemy ukierunkować nasze pasje tak, aby zwrócić uwagę wszystkich na cierpienia tych dzieci i poprosić dobrych ludzi o wpłatę jakiejś sumy, abyśmy wspólnie mogli uzbierać 1.000.000 zł i skutecznie poradzić sobie z konkretnym problemem w Polsce.

Wspólnymi siłami na pewno się uda!

Wspierając tę kampanię! U góry ekranu, w prawym rogu znajdziesz zielony przycisk ,,Wesprzyj” - po kliknięciu w niego pojawi się możliwość wsparcia projektu. Zajmuje to dosłownie 2 minuty, a niesie realną pomoc potrzebującym dzieciom! Przelać można dowolną kwotę - każda złotówka jest na wagę złota.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące płatności, skontaktuj się z ekipą portalu PolakPomaga.pl.

Skoki odbędą się 21 czerwca 2018 roku na strefie spadochronowej SKY CAMP w Kazimierzu Biskupim koło Konina. Ponownie wybieram to miejsce ze względu na najwyższy poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia kadra instruktorska tej strefy, ale również ze względu na doskonały, wygodny i szybki samolot PAC 750 XSTOL oraz betonowy pas startowy, który zapewnia łagodne starty i bezpieczne lądowania.

W zeszłym roku udało mi się pomóc 48 potrzebującym! Poniżej znajdziecie opinię niektórych z nich. Wasze wpłaty niosą realną pomoc!

Projekt 4F48 zakładał 48 skoków spadochronowych jednego dnia - udało się, a dzięki Wam zebraliśmy ponad 200 000 złotych! Nie mogłem na tym poprzestać, więc POMAGAMY DALEJ!

Jeśli ciekawi Was, jak wyglądał zeszłoroczny projekt, zajrzyjcie tutaj: 48 charytatywnych kampanii.

W tym roku postanowiłem utworzyć jedną, dużą kampanię - dla 100 potrzebujących dzieci.

Zeszłoroczną edycję projektu wspierała m. in. Anna Dymna!

Jestem psychologiem, mówcą motywacyjnym, konsultantem, przez 17 lat błyem ratownikiem górskim. Ze sportem spadochronowym związany jestem od ponad 10 lat. Napisałem książkę ,,Historia Tysiąca Lęków”, która ukazuje zwykłego człowieka konfrontującego się
z własnymi słabościami w czasie wychodzenia z tzw. strefy komfortu. Tłem tej historii jest realizowany przeze mnie projekt, podczas którego w 2014 roku, wznosząc się do stratosfery balonem na ogrzane powietrze, wraz z dwoma skoczkami wykonałem najwyższy skok spadochronowy w Europie. Książka mówi jednak o pokonywaniu samego siebie, co również ma miejsce i teraz, bo stawiam przed sobą ogromne wyzwanie zarówno sportowe, jak i finansowe.

Teraz razem z Wami mam szansę pomóc 100 potrzebującym dzieciom!

Masz pytania? Znajdź mnie na Facebooku.

Z ekipą portalu PolakPomaga skontaktować możesz się tutaj: KLIK

PROJECT 100 is an attempt to perform 100 parachute jumps in the course of one day. The main goal of it is raising 1mln Polish zlotys for the purchase of specialist wheelchairs for 100 disabled children. The patron of honour of the project is the only Polish cosmonaut General Mirosław Hermaszewski.
I'll be jumping in order to help 100 children in need who would never get a chance to perform similar activities to ours. They will never ride a bike, run or even walk. Therefore, today we are able to direct our hobbies to draw attention to those children's suffering and ask all the good people to help raise the sum of 1mln Polish zlotys and solve this issue in Poland.
By supporting this campaign! Click here to support: CLICK
It takes only 2 minutes but it gives you a genuine opportunity to help children in need. You can transfer any amount - each penny counts!
Should you have any questions regarding the payment, please contact the platform PolakPomaga.pl.
Thanks to your help, children in need can receive 100 of such wheelchairs!
Jumping is going to take place on 21st June 2018 in a parachute zone SKY CAMP in Kazimierz Biskupi near Konin.
I have chosen this location again as it ensures the highest safety level, provided by the Instructors staff, as well as bearing in mind the access to the PAC 750 XSLOT plane which I consider to be equally comfortable and fast. Another contributing factor was the concrete runway which provides the opportunity for mild takeoff and safe landing.
Last year I managed to help 48 people in need. Below you can find opinions of some of them. As you can see, your financial support accounts for the real help for them.
Project 4F48 comprised 48 parachute jumps in the course of one day. We succeeded and raised more than 200 000 Polish zlotys. I couldn't stop at this so we continue to help.
If you're interested how the last year project looked like, click here: 48 charitable campaigns.
This year I've decided to embark on one big campaign for 100 children in need.
Join us this year!
Last year's edition was supported by Anna Dymna among others.
I am a psychologist, motivational speaker, I was a mountain rescuer for 17 years. I've been involved in parachuting for more than 10 years. I've written the book 'Story of One Thousand Fears' depicting an ordinary man being confronted with their own weaknesses during the process of leaving the so-called comfort zone. The background for the story is my project from 2014 during which along two other jumpers, I have performed a jump from a balloon off the level of the stratosphere. It was the highest jump performaned in Europe. The book depicts an internal fight with oneself as it is happening now as I am facing a huge sports and financial challenge.
Got questions? Find me on Facebook.
You can contact PolakPomaga staff here: click